Anachronizm

1 Pytanie
pomyłka w chronologii zdarzenia
Podobne odpowiedzi:
Almanach
Anachronizm