Absolutyzm

1 Pytanie
rządy twardej ręki
Podobne odpowiedzi:
Absolucja
Absolutyzm
Absolwent
Autyzm