szerokie ujście rzeki


1 Rozwiązanie 9 Litery
Estuarium 9 Litery
Podobne pytania:
skalny próg w łożysku rzeki
stopień skalny, przegroda skalna w korycie rzeki lub w dolinie lodowcowej
miejsce, gdzie rzeka wpływa do morza, jeziora lub gdzie dopływ rzeki wpada do rzeki głównej
stopień skalny powodujący załamanie spadku w korycie rzeki lub w dolinie lodowcowej
szerokie, lejkowate ujście rzeki
szerokie bufiaste wschodnie spodnie
płytkie miejsce rzeki, jeziora lub stawu, przez które można przejść lub przejechać na drugi brzeg
gangesowy - gatunek krokodyla, rzeki Indii i Birmy
płytkie miejsce rzeki
umocniony brzeg morza, rzeki
stolica nad ujściem Tagu do Atlantyku
grząski osad na dnie rzeki
lejkowate ujście garonny i dordogne do zatoki biskajskiej
budowla żelbetowa, wznoszona w poprzek koryta rzeki, służąca do spiętrzania wody w rzece
obszar, z którego rzeki spływają do jednego morza lub oceanu
obszar, z którego wszystkie wody powierzchniowe spływają do jednej rzeki
płaskodenny statek wiosłowy, używany w XVIII w. do przewożenia zboża w dół rzeki
GIRONDE-lejkowate ujście rzek Garonny i Dordogne do Zatoki Biskajskiej
szerokie bufiaste spodnie noszone na wschodzie
wystąpienie rzeki z brzegów
szerokie wierzchnie okrycie noszone przez Arabów
płaski stopień w dolinie rzeki
rodzaj sieci do połowu ryb, rozpiętej na obręczach w nurcie rzeki, jeziorze, przy brzegu morskim
odnoga rzeki lub dawne jej koryto
ujście kanału
płytkie miejsce w korycie rzeki
szerokie ujście rzeki
pies o masywnej budowie, szerokiej głowie i krótkim pysku