krótki dowcipny utwór literacki


1 Rozwiązanie 9 Litery
Epigramat 9 Litery
Podobne pytania:
marny, bezwartościowy utwór literacki, szmira
krótki, żartobliwy toast
wielotomowy utwór epicki opisujący dzieje jakiejś rodziny, przynoszący obraz jakiejś epoki
utwór opiewający uroki życia wiejskiego
muzyczny utwór żałobny
pies o masywnej budowie oraz krótkim pysku z żuchwą wysuniętą ku przodowi
lichy utwór literacki
krótki, często żartobliwy, utwór poetycki
utwór żałobny
pogodny utwór instrumentalny o szybkim tempie, podobny do menueta
bicz z krótkim trzonkiem i długim plecionym rzemieniem, używany głównie na psy myśliwskie
podręcznik z utworami lub fragmentami utworów literackich różnych autorów
antologia zawierająca utwory różnych pisarzy
wskazówki, objaśnienia autora dramatu dotyczące sposobu wystawienia utworu na scenie
utwór muzyczny bardzo wolnym tempie
opracowanie utworu muzycznego na inny niż przewidziano w oryginale zespół, instrument, głos
dawny krótki sztylet
przeróbka utworu muzycznego
ośmieszający utwór satyryczny
dłuższy utwór epicki pisany prozą, o wielowątkowej fabule
bezwartościowy utwór literacki
utwór muzyczny skomponowany na siedem głosów lub instrumentów
krótki dowcipny utwór literacki
pies obronny o krępej, muskularnej budowie i krótkiej, czarnej sierści
krótki, żartobliwy utwór
marny utwór literacki
skórzany, pleciony bicz na krótkiej rękojeści
działo o krótkiej lufie
uroczysty utwór
krótki, dowcipny utwór poetycki o zaskakującej puencie, często mający charakter satyryczny