marny, bezwartościowy utwór literacki, szmira


1 Rozwiązanie 6 Litery
Chała 6 Litery
Podobne pytania:
marny, bezwartościowy utwór literacki, szmira
utwór żałobny
wielotomowy utwór epicki opisujący dzieje jakiejś rodziny, przynoszący obraz jakiejś epoki
podręcznik z utworami lub fragmentami utworów literackich różnych autorów
muzyczny utwór żałobny
opracowanie utworu muzycznego na inny niż przewidziano w oryginale zespół, instrument, głos
bezwartościowy utwór literacki
utwór muzyczny skomponowany na siedem głosów lub instrumentów
lichy utwór literacki
antologia zawierająca utwory różnych pisarzy
utwór opiewający uroki życia wiejskiego
ośmieszający utwór satyryczny
rodzaj literacki obejmujący utwory z narracją i fabułą
utwór literacki wysławiający jakąś osobę, czyn, wydarzenie
pogodny utwór instrumentalny o szybkim tempie, podobny do menueta
dawny utwór sceniczny
dłuższy utwór epicki pisany prozą, o wielowątkowej fabule
sens zawarty w utworze artystycznym, w wypowiedzi, wywołujący u odbiorcy określone reakcje
marny utwór literacki
krótki, często żartobliwy, utwór poetycki
utwór muzyczny na sześć instrumentów lub głosów
utwór muzyczny bardzo wolnym tempie
wskazówki, objaśnienia autora dramatu dotyczące sposobu wystawienia utworu na scenie
uroczysty utwór
utwór fortepianowy oddający nastrój nocy
utwór literacki sławiący osobę lub zdarzenie
krótki, dowcipny utwór poetycki o zaskakującej puencie, często mający charakter satyryczny
autor krótkich utworów
przeróbka utworu muzycznego
samodzielny, krótki utwór instrumentalny