zewnętrzna powłoka ciała kręgowców


1 Rozwiązanie 6 Litery
Skóra 6 Litery
Podobne pytania:
aparat do przeprowadzania reakcji chemicznych, w których udział biorą gazy, ciecze i ciała stałe
duży pies obronny o masywnej budowie ciała
część ciała po stronie twarzy, pyska, dzioba
zewnętrzna, przezroczysta błona pokrywająca gałkę oczną
szybki, energiczny ruch ręki, nogi, głowy lub gwałtowny skok całego ciała
figura, budowa ciała
pies z niemieckiej rasy psów obronnych, o krępej, muskularnej budowie ciała
pajęczak pasożytujący w skórze kręgowców
pies obronny średniego wzrostu, o krótkim pysku, kwadratowej głowie i silnej budowie ciała
narząd wytwarzający limfocyty i ciała odpornościowe
ryba morska o spłaszczonym, owalnym ciele, z oczami umieszczonymi po prawej stronie ciała
przyrząd lekarski pozwalający na oglądanie jam ciała
zlodowaciała warstwa na powierzchni śniegu
u owadów i skorupiaków oraz niektórych innych bezkręgowców: główny odcinek ciała
przyrząd do oglądania jam ciała
zewnętrzna powłoka ciała kręgowców
ryba morska z oczami umieszczonymi po prawej stronie ciała, podeszwica
budowa ciała, postawa, figura
górna lub zewnętrzna część czegoś
nieskoordynowane ruchy ciała, zwłaszcza w tańcu
substancja tworząca okrywę ciała skorupiaków
ptak drapieżny o silnej budowie ciała, ostrych szponach i hakowatym dziobie
niewielki pajęczak pasożytujący na skórze kręgowców
okrywa ciała skorupiaków
lek hormonalny powodujący rozrost ciała, zwłaszcza mięśni
pies o krępej budowie ciała
pies o krętej masywnej budowie ciała