zbiorowisko drzew rosnących blisko siebie


1 Rozwiązanie 10 Litery
Drzewostan 10 Litery
Podobne pytania:
niewielka wysepka na rzece lub jeziorze porośnięta trawami, krzewami lub drzewami
drzewo wysokie do 20 m, lasy liściaste, odmiany ozdobne sadzone w parkach, drewno bardzo twarde
parkowe drzewo
drzewo o drobnych skórzastych, zimotrwałych liściach, w Polsce uprawiane jako krzew ozdobny
tropikalne drzewo
drzewo iglaste
drzewo lub krzew o drobnych, białych kwiatach i małych, kulistych owocach
wiecznie zielone drzewo
śródziemnomorskie drzewo iglaste o wysmukłej, stożkowatej koronie
ogromne drzewo, jego drewno jest lżejsze od korka, słynne z wyprawy Kon-Tiki
drzewo rosnące w ameryce południowej, z którego pozyskuje się twarde, ciężkie drewno
drzewo iglaste, korona stożkowata
ozdobny krzew lub drzewko parkowe o żółtych kwiatach
drzewo iglaste, wysokie do 100 m, podobne do świerku, sadzone w parkach i lasach
długowieczne drzewo iglaste
drzewo z ameryki południowej, z którego pozyskuje się ciężkie, twarde drewno
olbrzymie długowieczne drzewo iglaste z ameryki północnej
kolczaste drzewo
jaskrawozielona żabka drzewna
parkowe drzewo iglaste
łódź indiańska, wydrążona z pnia drzewa, długa, wąska
olbrzymie drzewo iglaste
drzewo długowieczne, iglaste, wysokie do 50m, sadzony w parkach (góry Libanu i Azji Mniejszej)
drzewo o korze szarej z żółtym odcieniem i okrągłych liściach na długich ogonkach
dawna broń składająca się z ostrza osadzonego na długim drzewcu
bardzo wysokie, długowieczne drzewo iglaste rosnące w ameryce północnej
długowieczne drzewo iglaste rosnące w Ameryce Północnej
wysokie drzewo liściaste
drzewo lub krzew z rodziny różowatych
drzewce żeńca