przydrożna roślina zielna podobna do komosy


1 Rozwiązanie 7 Litery
łoboda 7 Litery
Podobne pytania:
drzewo wysokie do 20 m, lasy liściaste, odmiany ozdobne sadzone w parkach, drewno bardzo twarde
przydrożna roślina zielna podobna do komosy
gaz szlachetny do wypełniania żarówek o dużej mocy
drzewo o drobnych skórzastych, zimotrwałych liściach, w Polsce uprawiane jako krzew ozdobny
wzorzysta tkanina jedwabna, przetykana złotem i srebrem, używana do dekoracji ścian lub mebli
półmetal silnie trujący, wykorzystywany jako składnik tranzystorów, środków owado- i chwastobójczych
trująca roślina zielna
ozdoba tałesu
dobre maniery
naśladowca ptasich głosów
ozdobnik muzyczny
Dopływ dunaju
krzew ozdobny
roślina pastewna
roślina rosnąca dziko na nieużytkach, przy drogach, wśród roślin uprawnych
gruba tkanina samodziałowa używana na obicia, stroje ludowe, narzuty na łóżko
sytuacja stwarzająca warunki, zwykle korzystne, do rozwoju jakiejś działalności
ryba podobna do łososia, wpływająca na tarło do rzek
bezbarwny gaz, dawniej wykorzystywany jako czynnik chłodzący w lodówkach
duży motyl nocny, brunatno lub czerwonawo ubarwiony, którego gąsienice żerują na roślinach
prawy dopływ Dunaju
podobny do osła
obsługuje maszynę do obróbki plastycznej metali
domena jurysty
prawy dopływ Wisły
lekkie, dobrze wypieczone ciasto cukiernicze
żydowski uczony
giełdowa panika
element do łączenia przewodów elektrycznych
dopływ Jeniseju