przydrożna roślina zielna podobna do komosy


1 Rozwiązanie 7 Litery
łoboda 7 Litery
Podobne pytania:
drzewo wysokie do 20 m, lasy liściaste, odmiany ozdobne sadzone w parkach, drewno bardzo twarde
przydrożna roślina zielna podobna do komosy
gaz szlachetny do wypełniania żarówek o dużej mocy
drzewo o drobnych skórzastych, zimotrwałych liściach, w Polsce uprawiane jako krzew ozdobny
wzorzysta tkanina jedwabna, przetykana złotem i srebrem, używana do dekoracji ścian lub mebli
trująca roślina zielna
naśladowca ptasich głosów
półmetal silnie trujący, wykorzystywany jako składnik tranzystorów, środków owado- i chwastobójczych
sytuacja stwarzająca warunki, zwykle korzystne, do rozwoju jakiejś działalności
Dopływ dunaju
dobre maniery
roślina pastewna
roślina rosnąca dziko na nieużytkach, przy drogach, wśród roślin uprawnych
owoc, symbol dobrych interesów
domena jurysty
lekkie, dobrze wypieczone ciasto cukiernicze
bezbarwny gaz, dawniej wykorzystywany jako czynnik chłodzący w lodówkach
giełdowa zwyżka
krzew ozdobny
prawy dopływ Dunaju
ozdobnik muzyczny
obsługuje maszynę do obróbki plastycznej metali
ozdoba tałesu
gruba tkanina samodziałowa używana na obicia, stroje ludowe, narzuty na łóżko
wypalana biała glinka używana do wyrobu naczyń kuchennych, płytek ściennych
duży motyl nocny, brunatno lub czerwonawo ubarwiony, którego gąsienice żerują na roślinach
giełdowa panika
podobny do osła
lisia ..., świetlista otoczka dokoła księżyca
żydowski uczony