poczucie godności osobistej, dobre imię, cześć


1 Rozwiązanie 5 Litery
Honor 5 Litery
Podobne pytania:
nadziemna część grzyba wytwarzająca zarodniki
duża, drapieżna ryba żyjąca w bałtyku i w północnej części atlantyku
ruchoma uderzająca część różnych mechanizmów
część modlitwy brewiarzowej odmawiana w południe
część kafara, młota bezpośrednio uderzająca
pomieszczenie dla załogi w rufowej części jachtu
część uprzęży, szeroki pas skórzany albo parciany zakładany na pierś konia
boczna część boiska piłkarskiego
część stroju ludowego: długi, lniany kaftan z rękawami
dawny rzemieślnik wyrabiający drewniane wozy i części do nich
część uprzęży konia: metalowy pręt wkładany do pyska, umożliwiający kierowanie koniem
oddział wojska w starożytnym Rzymie, dziesiąta część legionu
dobre maniery
część uprzęży nakładana na głowę konia
główna część starożytnej świątyni greckiej z posągiem bóstwa
ofensywna część drużyny
nieruchoma część silnika elektrycznego lub prądnicy
cześć statku kosmicznego powracająca na ziemię
zdrewniałe części suchych łodyg lnu lub konopi, oddzielone od włókien
Anna, ur. 1931, aktorka, grała w filmie ”trzecia część nocy” jako zakonnica
duża część jakiegoś terenu, duży fragment jakiegoś obszaru
część uprzęży zaprzęgowej lub spadochronowej
dolna część kolumny, pomnika, rzeźby
część kościoła między prezbiterium a kruchtą, przeznaczona dla wiernych
część uzdy-krótki, jedno lub dwudzielny, zwykle stalowy pałąk wkładany koniowi do pyska
dolna część kadłuba statku
część stodoły, gdzie składa się zboże, siano, słomę
główna część starożytnej świątyni greckiej, w której znajdował się posąg bóstwa
wirująca część silnika
pęd wyrastający z dolnej części pnia lub z korzenia