krzew śródziemnomorski


4 Rozwiązania 4 - 5 Litery
Mirt 4 Litery
Hizop 5 Litery
Hyzop 5 Litery
Kapar 5 Litery
Podobne pytania:
niewielka wysepka na rzece lub jeziorze porośnięta trawami, krzewami lub drzewami
drzewo o drobnych skórzastych, zimotrwałych liściach, w Polsce uprawiane jako krzew ozdobny
krzew ozdobny
drzewo lub krzew o drobnych, białych kwiatach i małych, kulistych owocach
śródziemnomorskie drzewo iglaste o wysmukłej, stożkowatej koronie
ciernisty krzew
ozdobny krzew lub drzewko parkowe o żółtych kwiatach
krzew śródziemnomorski
wiecznie zielony krzew śródziemnomorski
krzew owocowy kolczasty
krzew azjatycki
ciernisty krzew o czarnych owocach
drzewo lub krzew z rodziny różowatych
pospolity, ciernisty krzew leśny
ozdobny parkowy krzew różowaty
ciernisty krzew o granatowych, cierpkich owocach
grochownik, ... syberyjska, krzew na żywopłoty
krzew owocowy, mający owoce jadalne - zielone, żółte lub purpurowe
krzew o wonnych kwiatach
wiecznie zielone drzewo iglaste, rosnące w górach krajów śródziemnomorskich
zbiorowisko krzewinek czarnej jagody
krzewinka o zimotrwałych, drobnych liściach i drobnych, różowofioletowych kwiatach
ozdobny krzew o skórzastych, zimotrwałych liściach, stosowany na obwódki rabat
krzewiciel jakiejś idei, nauki, jakichś poglądów
bylina (rzadziej krzew) z rodziny astrowatych
skupisko krzewów
leśny kolczasty krzew
ciernisty krzew leśny
ozdobny krzew o drobnych, skórzastych liściach, wrażliwy na mróz
grochownik, krzew