instrument perkusyjny


17 Rozwiązania 4 - 10 Litery
Gong 4 Litery
żele 5 Litery
Dzwon 5 Litery
Stopa 5 Litery
Kotły 6 Litery
Bęben 6 Litery
Dzwonki 7 Litery
Timpani 7 Litery
Marakas 7 Litery
Kocioł 7 Litery
Tamburyn 8 Litery
Triangel 8 Litery
Perkusja 8 Litery
Trójkąt 9 Litery
Gruchawka 9 Litery
Triangiel 9 Litery
Charleston 10 Litery
Podobne pytania:
dawny, prymitywny ludowy instrument smyczkowy
instrument perkusyjny
instrument ludowy, rodzaj lutni
dawny drewniany dęty ludowy instrument muzyczny poprzednik oboju
opracowanie utworu muzycznego na inny niż przewidziano w oryginale zespół, instrument, głos
utwór muzyczny skomponowany na siedem głosów lub instrumentów
czterostrunowy hawajski instrument muzyczny, podobny do gitary
dawny instrument strunowy
dawny ludowy instrument muzyczny, pierwowzór oboju
starogrecki instrument muzyczny, pokrewny lirze i harfie
starogrecki instrument muzyczny
dawny instrument muzyczny podobny do lutni
pogodny utwór instrumentalny o szybkim tempie, podobny do menueta
3-strunowy instrument muzyczny, rodzaj lutni
utwór muzyczny na sześć instrumentów lub głosów
ludowy dęty instrument muzyczny
samodzielny, krótki utwór instrumentalny
dawny ludowy instrument smyczkowy
drewniany instrument dęty
dawny strunowy instrument muzyczny podobny do lutni i liry
czterostrunowy instrument muzyczny, odmiana gitary
opracowanie utworu muzycznego na inny niż w oryginale zespół wykonawców, instrument
utwór na pięć instrumentów lub głosów
wstęp instrumentalny do większego utworu, szczególnie do suity i fugi
nadaje instrumentom właściwy ton
ludowy instrument szarpany, używany przez górali alpejskich
czterostrunowy instrument szarpany podobny do lutni
drewniany instrument muzyczny, dęty, z otworami bocznymi i klapkami
instrument muzyczny strunowy, dawny, szarpany o gruszkowatym korpusie
drewniany dęty instrument muzyczny o kształcie rury nieco rozszerzonej u dołu